One Love-band: had een gang naar het CAS kans van slagen?

Eerder schreef ik al over het dreigement van de FIFA om dragers van de One Love-armband te bestraffen met een gele kaart. Deze sanctie was mijns inziens niet mogelijk. Een aantal voetbalbonden, onder aanvoering van Duitsland, leek daarom het Court of Arbitration for Sport (CAS) in een spoedprocedure om een oordeel te vragen.  Zij zagen daar later toch vanaf. En dat zou best kunnen komen omdat de kans groot is dat het CAS de zaak nooit inhoudelijk zou behandelen.

Het CAS is namelijk niet bevoegd te oordelen over een gele kaart of korte schorsing. Bovendien kun je je afvragen of een mededeling aan de bonden wel is aan te merken als een appellabele beslissing.

Eerst even kort: een spoedprocedure bij het CAS

Een procedure bij het CAS in 48 uur, zoals de Duitse voetbalbond aankondigde. Dat kan. Net zoals rondom de Olympische Spelen, heeft het CAS ook voor het WK voetbal een zogenoemde Ad-Hoc commissie aangesteld. Deze kan spoedeisende zaken rondom het WK Voetbal behandelen.

Wat voor de FIFA en het CAS bij dit WK precies voor ogen hebben, is mij wat onduidelijk. Zo kunnen enkel geschillen die ontstaan tijdens het WK aan deze commissie van het CAS worden voorgelegd; sluiten de FIFA-regels diverse spoedeisende zaken zoals gele kaarten en korte schorsingen uit van de bevoegdheid; en dienen eerst de procedures van de FIFA te worden doorlopen alvorens een zaak aan het CAS kan worden voorgelegd. Dan blijft er niet veel over.

Bevoegdheid CAS bij gele kaart of “korte” schorsing

De CAS Ad-Hoc Commissie behandelt met spoed zaken die uit hoofde van de FIFA-statuten tot de bevoegdheid van het CAS horen.

The purpose of the present Rules is to provide, in the interests of the athletes and of sport, for the resolution by arbitration of any disputes covered by Article 57 of the FIFA Statutes, insofar as they arise during - and in connection with - the final round of the 2022 FIFA World Cup Qatar ("FIFA World Cup"), i.e. between 20 November and 18 December 2022, both dates included.

Art. 1 ARBITRATION RULES FOR THE 2022 FIFA WORLD CUP QATAR FINAL ROUND

De FIFA-statuten sluiten een aantal zaken expliciet uit van bevoegdheid van het CAS:

  1. Overtredingen van de spelregels, zoals het dragen van uitrusting met een politiek statement (art. 57 lid 3 sub a FIFA-Statuten);
  2. schorsingen ter hoogte van maximaal 4 wedstrijden of 3 maanden (Art. 57 lid 3 sub b FIFA-Statuten).

Vorige week schreef ik al dat de FIFA de drager van de One Love-band wilde bestraffen met een gele kaart. In dat blog kwam ik tot de conclusie dat dit op basis van de FIFA Equipment Regulations niet mogelijk zou zijn.

Mocht een scheidsrechter toch een gele kaart geven voor het dragen van een One Love-band, dan kan dit op basis van de FIFA-statuten niet worden aangevochten bij het CAS. De gele kaart wordt immers gegeven voor het overtreden van de spelregels. Het CAS heeft geen bevoegdheid om over de juistheid van die beslissing te oordelen en zal de zaak niet inhoudelijk behandelen.

Overigens volgt uit artikel 9 van de FIFA Disciplinary Code dat een beslissing van de scheidsrechter op het veld zelfs niet door de gerechtelijke instanties van de FIFA kan worden beoordeeld. De beslissing blijft staan.

Op basis van de FIFA Equipment Regulations en de FIFA Disciplinary Code zou de FIFA wel kunnen overgaan tot het opleggen van een schorsing. Zo lang deze lager is dan 4 wedstrijden, zal het CAS ook een procedure over een schorsing niet inhoudelijk behandelen. Wederom ontbreekt bevoegdheid.

Overigens kan een partij niet zomaar naar het CAS. Eerst zal deze de rechtsmiddelen binnen de FIFA moeten doorlopen. Het CAS is immers alleen bevoegd kennis te nemen van finale beslissingen van de FIFA (art. 57 lid 1 FIFA-statuten). Dit betekent dat tegen een beslissing van de Disiciplinary Committee eerst beroep moet worden aangetekend bij de Appeals Committee (art. 53 lid 2 FIFA-statuten), voordat het CAS bevoegd zou zijn. Het CAS kan immers enkel oordelen over finale beslissingen van de FIFA.

Tot slot: geen beslissing om aan te vechten

Om een zaak aanhangig te maken bij het CAS moet er wel sprake zijn van een geschil. Daar zal een beslissing aan ten grondslag moeten liggen. Duidelijk is dat er nog geen gele kaart of schorsing is opgelegd. Een dergelijke beslissing (voor zover aanvechtbaar) is er dus niet.

Ook de mededeling aan de voetbalbonden lijkt niet als zodanige beslissing te kwalificeren. De FIFA heeft medegedeeld dat scheidsrechter gele kaarten zullen geven bij het dragen van de One Love-band. Voor zover bekend betreft dit geen beslissing gericht tegen een specifieke voetbalbond of speler maar een algemene mededeling.

Om te kunnen spreken van een appellabele beslissing dient deze gericht te zijn tot een individuele partij (zie bijvoorbeeld CAS 2018/A/5871). Daar lijkt met een algemene mededeling geen sprake van. Ook om die reden zou een gang naar het CAS, waarschijnlijk niet hebben geleid tot een inhoudelijke beoordeling van de vraag of het dragen van een One Love-band onder de FIFA-reglementen strafbaar is of zou moeten zijn.