Publicatie rapport vermeende misstanden Triathlonbond

Vorig jaar schreef ik al over vermeende misstanden bij de Nederlandse Triathlonbond (NTB). In de tussentijd is veel gebeurd. Inmiddels is een nieuw bestuur benoemd en vertrokken enkele stafleden. Ook heeft in opdracht van de NTB een onderzoek plaatsgevonden, uitgevoerd door onderzoeksbureau Unravelling. Vorige week heeft de NTB het langverwachte rapport van dit onderzoeksbureau gepresenteerd. In het rapport komen verschillende zaken aan bod. De onderzoeksvraag van dit rapport is:

"Welke situaties en voorvallen hebben zich in 2007-2021 in het bijzonder in het Nationaal Trainingscentrum (NTC) voorgedaan met betrekking tot sociale onveiligheid (inclusief eetproblematiek en overtraindheid) en onduidelijkheid over regels en criteria, welke effecten hebben deze (gehad) op betrokken atleten, welke systemen en structuren waaronder de governancestructuur speelden daarbij een rol en wat dient hierin te veranderen?"

Zo is er gekeken naar de psychische en sociale situatie van atleten binnen het nationaal trainingscentrum (NTC). Maar ook heeft Unravelling onderzoek gedaan naar de vermeende misstanden met betrekking tot A-statussen van het NOC-NSF en het daarbij behorende salaris (stipendium). In het kort enkele belangrijke punten uit dit rapport.

Psychische en sociale situatie op het NTC

Op basis van haar onderzoek, concludeert Unravelling dat er op het NTC sprake was van onder meer groepsvorming en uitsluiting. Volgens de onderzoekers was daarbij sprake van grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten en aangezet voelen tot gewichtsverlies en overmatig trainen. Soms met zware mentale en fysieke problemen tot gevolg, zoals eetproblematiek en depressie. In de ogen van de onderzoekers zouden de staf en directie onvoldoende hebben gedaan met klachten en signalen zouden bewust zijn genegeerd.

Jonge atleten (15, 16, 17 jaar) zouden ook zijn gestimuleerd op zichzelf te gaan wonen in het NTC.

De NTB spoorde jonge atleten aan om in het NTC te komen trainen en wonen, terwijl sommigen daar qua leeftijd en ontwikkeling nog niet klaar voor waren. Daarmee nam de NTB een grote verantwoordelijkheid op zijn schouders, waar hij vervolgens onvoldoende invulling aan gaf.

Daarbij werd bovendien studeren afgeraden en bekritiseerd, hetgeen met als gevolg dat meerdere atleten zijn gestopt met studeren.

Onderzoek vermeende misstanden A-statussen

Een ander onderdeel dat de onderzoekers van Unravelling hebben onderzocht, betreft de toepassing van de regels rond A-statussen. In het rapport concluderen de onderzoekers dat reserve-atleten (voor de team-relay) met een A-status jarenlang bedragen die opliepen tot de helft van hun stipendium hebben moeten afdragen aan de NTB. Dit terwijl het stipendium een persoonsgebonden vergoeding is om in de kosten van levensonderhoud van de atleet te voorzien, zodat deze zich volledig op de sport kan richten

Door het laten ‘delen’ van de A-status met een of meerdere atleten deed de NTB geen recht aan de essentie van de A-status, namelijk dat deze een individuele atleet in staat stelt zich volledig op de sport te richten

De onderzoekers concluderen dat de NTB zijn eigen (financiële) belang voorop heeft gesteld en dat deze handelwijze bovendien tot fiscale problemen heeft geleid bij betrokken atleten. De Belastingdienst beschouwt het stipendium immers als loon, zodat de hoogte ervan gevolgen heeft voor het huur- en zorgtoeslag.  Door de administratieve werkwijze van de NTB vielen deze toeslagen voor sommige atleten weg.

Hoe nu verder?

De onderzoekers hebben in hun rapport diverse aanbevelingen gedaan. Niet alleen aan de NTB, maar óók aan het NOC-NSF. Het is aan hen te bepalen wat zij met deze aanbevelingen zullen doen.