Winst KNVB en Feyenoord in de rechtszaal

Winst KNVB en Feyenoord

Zojuist heeft de Voorzieningenrechter het beroep van FC Utrecht tegen verplaatsing van de play-off finale afgewezen. Het vonnis vind je hier.

De hele middag spande erom en beide partijen kwamen met sterke argumenten. FC Utrecht wees op de reglementen. De KNVB en Feyenoord (die zich aan de zijde van de KNVB had gevoegd) wezen op de mogelijkheid een wedstrijd uit te stellen op basis van het wedstrijdreglement (art. 16 lid 6) en op de bijzondere omstandigheden die een afwijking van het Play-Off Reglement rechtvaardigen.

In mijn blog van gisteren schreef ik al over deze bijzondere omstandigheden als ontsnappingsmogelijkheid voor de KNVB. De beslissing was immers duidelijk strijdig met het door FC Utrecht aangevoerde en inmiddels bekende artikel 6 Play-Off Reglement, dat voorziet in een wedstrijd op neutraal terrein of anders verlies voor Feyenoord.

De Voorzieningenrechter heeft deze ontsnappingsroute bewandeld en geoordeeld dat diverse bijzondere omstandigheden maakten dat geen neutraal kon worden gevonden. Dit betekent volgens de Voorzieningenrechter dat de KNVB kon afwijken van artikel 6 Play-Off Reglement. De toets die dan nog geldt, houdt in of de KNVB in redelijkheid niet tot haar beslissing kon komen. Zoals ik gisteren al schreef zou dat een moeilijk verhaal worden en FC Utrecht voerde dat argument (vermoedelijk om die reden) niet eens.

 

De Bijzondere Omstandigheden

De door de Voorzieningenrechter genoemde bijzondere omstandigheden die een neutraal terrein op zo’n korte termijn onmogelijk maakten betreffen:

  1. Het zou gaan om een risicowedstrijd
  2. De politie is al overbelast door corona

Daarnaast benoemde de Voorzieningenrechter dat de gevonden oplossing de sportieve doeleinden van het Play-Off reglement waarbij de hoogst geplaatste club thuis speelt zoveel mogelijk nastreeft. Of de Voorzieningenrechter dit nu een bijzondere omstandigheid vindt, was mij niet helemaal duidelijk. Het vonnis zal meer leren. Maar an sich meen ik dat deze redenering niet iets kan zeggen over een bijzondere omstandigheid om van het reglement af te wijken. Wel of de beslissing uiteindelijk redelijk is.

Een bijzondere omstandigheid is mijns inziens een omstandigheid die niet had kunnen worden voorzien bij het schrijven van het reglement.

Het oordeel dat het zou gaan om een risicowedstrijd en dat zou kwalificeren als bijzondere omstandigheid, vind ik dan ook niet heel overtuigend. Bij het vaststellen van het reglement is denk ik wel voorzienbaar dat er een risicowedstrijd zal worden gespeeld, die mogelijk op neutraal terrein moet worden afgewerkt. Dat is dus niet zo bijzonder.

De beslissing redt het mijns inziens op de belasting door corona. Dat is wel een bijzondere en niet volledig voorzienbaar punt. Alhoewel ook daar natuurlijk wel wat over valt op te merken. Echter het gaat hier om een kort geding en dan moet heel evident dat er strijd is met een reglement. Bij twijfel niet oversteken en dat is denk ik hier gebeurd.

Wat nu? Kan FC Utrecht nog iets?

Met deze uitspraak zijn de juridische mogelijkheden voor FC Utrecht nog niet uitgeput. Maar de kans dat dit zal leiden tot het niet doorgaan van de wedstrijd acht ik zeer klein.

Officieel bestaat er voor FC Utrecht de mogelijkheid van hoger beroep. De termijn is echter zo kort op de door FC Utrecht gewenste wedstrijddatum dat een hoger beroep haar niet gaat helpen.

Een andere mogelijkheid is dat FC Utrecht een zogenoemde bodemprocedure start. Daarin kan zij met de rechter uitvoerig onderzoeken of het besluit in strijd met de reglementen was. Als gezegd, de bodem voor een bijzondere omstandigheid is erg dun. Dus een bodemprocedure kan slagen. Dan zal ook de toepasselijkheid van artikel 16 lid 6 wedstrijdreglement meer aan bod kunnen komen. Dit werd nu door de Voorzieningenrechter als voor kort geding te ingewikkeld geparkeerd. Ook daar zie ik mogelijkheden.

Maar ja, wat kan FC Utrecht daar dan mee? Een bodemprocedure duurt gauw 1 to 2 jaar en de wedstrijd is dan al gespeeld. 

FC Utrecht zou bij een gelijk in een bodemprocedure bijvoorbeeld schadevergoeding kunnen vorderen van de KNVB, wegens het ten onrechte mislopen van Europees voetbal. Even goed, wanneer  FC Utrecht wint, zal dat niet gebeuren.

We zullen het zien, aanstaande zondag in de tweede ronden van de Play-Off Finale. Stand 0-0!