ADO Den Haag mag bestuurder sponsor na wangedrag weren, maar opzegging contract slaagt niet

In een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat voetbalclub ADO Den Haag de overeenkomst met een sponsor niet rechtsgeldig heeft beëindigd. Na herhaaldelijk wangedrag van de bestuurder van de sponsor, wilde ADO Den Haag het sponsorcontract voor de Skylounge en bijbehorende wedstrijdtickets opzeggen. De Rechtbank Den Haag meende echter dat sprake was van een huurovereenkomst (in de zin van art. 7:230a BW) en deze kan enkel door de rechter tussentijds worden beëindigd.  

Wel mocht ADO Den Haag de betreffende bestuurder weren, omdat zijn gedrag strijdt met het huishoudelijk reglement. De Rechtbank veroordeelde de sponsor dan ook om te bewerkstelligen dat deze bestuurder de Skylounge niet meer betreedt.