Rechter oordeelt: Stadionverbod van 10 jaar voor discriminatoire leuzen buitenproportioneel

In een recente uitspraak oordeelt de Rechtbank Oost-Brabant (in een voorlopig oordeel) dat de standaardduur van een stadionverbod van 10 jaar wegens discriminatoire uitlatingen, niet te handhaven is. De rechter oordeelde dat de duur van deze sanctie niet in verhouding staat tot de duur van stadionverboden voor vergelijkbare sancties. Om die reden heeft de rechtbank heeft het stadionverbod voorlopig beperkt tot 18 maanden.

In een bodemprocedure zal een rechtbank nog een definitief oordeel moeten vellen. Duidelijk is wel dat de verplichte oplegging van een stadionverbod uit  Beleidsplan Ons Voetbal Is Van Iedereen daarin aan de orde zal komen. Deze verplichting strijdt namelijk met de KNVB Standaardvoorwaarden die spreken van een bevoegdheid.