Bekerfinale met Spakenburg op zondag? Garantie KNVB uit 2013: geen zondagswedstrijden voor principiële zaterdagverenigingen

Vanavond is het zover voor voetbaldorp Spakenburg. Amateurvereniging Spakenburg mag het in de halve finale van de KNVB-beker opnemen tegen PSV. Toch gaat het niet alleen maar over de wedstrijd. Gesprek van de dag is immers ook de finale. Want die vindt plaats op zondag. Spakenburg wil om principiële redenen niet op zondag voetballen. Dus rijst de vraag, wat zijn de gevolgen wanneer Spakenburg de finale van de KNVB-Beker haalt? En wat is de waarde van de garantie van de KNVB aan principiële zaterdagclubs dat zij nooit op zondag hoeven te voetballen?

In dit blog licht ik toe dat de KNVB de mogelijkheid heeft om de bekerfinale te verplaatsen. En dat zij dat misschien zelfs wel moet doen wanneer Spakenburg de finale haalt. Dit vanwege een garantie aan de principiële zaterdagclubs uit 2013.

Bekerfinale: REgels voor KNVB en Spakenburg

De KNVB-Beker wordt georganiseerd op basis van het Reglement Toto KNVB Beker (Beker-reglement). Dit Beker-reglement wordt vastgesteld door het Bestuur Betaald Voetbal. In artikel 6 van het Bekerreglement is de plaats, datum en tijdstip van de bekerfinale vastgelegd.

De finale wordt door het bestuur betaald voetbal georganiseerd en gespeeld in Stadion Feijenoord te Rotterdam op zondag 30 april 2023 om 18.00 uur.

Artikel 2 Reglement Toto KNVB Beker

Alle clubs die zich voor de KNVB-Beker hebben ingeschreven, dienen zich aan dit Bekerreglement te houden (artikel 2). Dit betekent dat indien Spakenburg de finale haalt, zij in beginsel deze op zondag zal dienen te spelen.

De bezwaren van Spakenburg tegen een zondagse bekerfinale

Om principiële (religieuze) redenen wenst Spakenburg niet op zondag te voetballen. Daarom heeft zij in de doelomschrijving in haar statuten opgenomen dat de vereniging ten doel heeft het beoefenen en bevorderen van sport, behalve op zondag.

De vereniging heeft ten doel het beoefenen en het bevorderen van de sport in het algemeen en de voetbalsport in het bijzonder, op alle dagen van de week, behalve op zondag.

Artikel 3 Statuten Sportvereniging Spakenburg

Is het mogelijk om een andere datum te kiezen vOor de bekerfinale ?

De belangrijkste vraag die zich hier voordoet, is of het Bekerreglement verplaatsing van bekerfinale toelaat. Het antwoord daarop is: ja. 

Het Bekerreglement voorziet in artikel 50 in de mogelijkheid om bij bijzondere omstandigheden af te wijken van het Bekerreglement. Maar alleen wanneer dit noodzakelijk is.

Bijzondere omstandigheden die verplaatsing BEkerfinale Spakenburg noodzakelijk maken?

Verplaatsing is dus mogelijk ingeval van bijzondere omstandigheden, die het noodzakelijk maken dat bekerfinale met Spakenburg op een andere dag wordt gespeeld.

Deze omstandigheden zouden kunnen liggen in het standpunt van Spakenburg dat zij niet op zondag mag voetballen. Echter, dat is op zichzelf genomen niet per se een bijzondere omstandigheid. Het Nederlandse voetbal is al sinds jaar en dag bekend met principiële zaterdagclubs.

Wat echter wél bijzonder is, is dat de KNVB Spakenburg en andere zondagsclubs heeft toegezegd dat zij niet op zondag hoeven te voetballen. In 2013 heeft de KNVB in een convenant met de Belangenorganisatie van Zaterdagvoetbal Verenigingen (BZV) toegezegd dat de principiële zaterdagclubs niet op zondag hoeven te voetballen. Ook niet in de KNVB-Beker.

Bekerfinale Spakenburg niet op zondag

Spakenburg staat op de in deze bepaling genoemde lijst van principiële zaterdagverenigingen. Zij kan dus aanspraak maken op de door de KNVB toegezegde bescherming.

De omstandigheid dat de KNVB deze garantie heeft verstrekt, kan kwalificeren als een bijzondere omstandigheid, bedoeld in artikel 50 Bekerreglement. Maar alleen een bijzondere omstandigheid is onvoldoende. De bijzondere omstandigheid zou verplaatsing van de bekerfinale ook noodzakelijk moeten maken. Ook dat lijkt hier het geval. De KNVB zou immers haar eigen garantie schenden wanneer zij de bekerfinale niet verplaatst.

Om die reden meen ik dat de KNVB de Bekerfinale wel moet verplaatsen. Zij zou zichzelf  openstellen voor aansprakelijkheid wanneer zij de bekerfinale niet verplaatst. Zo zou Spakenburg (maar ook de tegenstander in de finale) schadevergoeding kunnen vorderen, wanneer de bekerfinale niet wordt gespeeld. Denk daarbij aan gemiste inkomsten omdat Spakenburg de bekerfinale niet heeft gespeeld.

Conclusie

Wanneer Spakenburg de finale haalt, bestaat dus een goede kans dat deze finale niet op zondag wordt gespeeld. Mocht de KNVB toch op zondag gaan spelen, dan kan ook dit consequenties hebben. Voor de KNVB in de vorm van aansprakelijkheid. Aan de andere kant loopt ook Spakenburg risico’s op (sportieve) sancties wanneer zij deze finale niet zou spelen. Mocht het zover komen, zal ik ook dit   blog, dieper in gaan op de mogelijke (sportieve) sancties.

Voor nu, op naar een mooie wedstrijd vanavond.