KNVB opnieuw op de vingers getikt bij stadionverbod

De Rechtbank Amsterdam heeft de KNVB op de vingers getikt over een stadionverbod van een minderjarige. In een uitspraak van 9 februari 2023 oordeelde de rechtbank dat de duur van het stadionverbod disproportioneel is en strijdt met de eigen reglementen van de KNVB inzake stadionverboden.

Tegen de beslissing om een stadionverbod op te leggen had de jonge supporter beroep ingesteld bij de Commissie Stadionverboden van de KNVB. In afwachting daarvan vorderde hij bij de rechtbank dat zijn stadionverbod werd geschorst.

De Rechtbank oordeelde dat de Commissie Stadionverboden vermoedelijk zou oordelen dat de KNVB in redelijkheid niet had kunnen komen tot het opleggen van een stadionverbod van 18 maanden. Omdat de supporter al 4 maanden van het stadionverbod had “uitgezeten”, schorste de Voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van het stadionverbod. Dit betekent dat de minderjarige gewoon weer het stadion in kan totdat de Commissie Stadionverboden heeft beslist op zijn beroep.

Opvallend detail: de Voorzieningenrechter bespreekt ook de gang van zaken bij de Commissie Stadionverboden. Deze Commissie bleek niet in staat is om tijdig beslissingen te nemen of om tijdig de beslistermijn te verlengen. Deze zelfde Commissie Stadionverboden lag ook al onder vuur in een recente beslissing van de Rechtbank in Den Bosch. Deze Voorzieningenrechter oordeelde dat er geen sprake is geweest van een eerlijke procesgang bij de Commissie Stadionverboden. Ook in deze zaak schorste de Voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van een stadionverbod.