Kort Geding verplaatsing Feyenoord – FC Utrecht, heeft het kans van slagen?

Achtergrond

De geruchten gonsden al voordat Feyenoord tegen Sparta moest aantreden in de halve finale van de Play offs. De finale op 22 mei 2021 zou wel eens niet door kunnen gaan door het Eurovisie Songfestival. En dat zou voor Feyenoord mogelijk een reglementair verlies van deze finale opleveren.

De reden hiervoor is de volgende. In het Reglement voor de play-offs (artikel 5) staat dat de finale plaatsvindt op 22 mei 2021. Dat zelfde reglement bepaalt dat de club die in de competitie het hoogst is geëindigd, thuis speelt (artikel 3 lid 3). 

Feyenoord heeft zich geplaatst voor de play-off finale tegen FC Utrecht en heeft als hoogst geplaatste partij recht op het thuisvoordeel. Dit betekent een wedstrijd op zaterdagavond 22 mei 2021 in De Kuip in Rotterdam.

Op dezelfde avond vindt het Eurovisie Songfestival plaats in Ahoy Rotterdam. Ongeveer 3 kilometer van De Kuip vandaan. 

De Gemeente Rotterdam meent dat er geen plaats is voor deze twee evenementen tegelijkertijd en heeft de play-off finale op 22 mei 2021 verboden.

Verplaatsing Feyenoord - FC Utrecht

Het verbod op een play-off finale in Rotterdam op 22 mei 2021, stelt de betrokken clubs en de KNVB voor een probleem. Want hoe lossen we dat op: Neutraal terrein? Wedstrijd bij FC Utrecht? Of zelfs verplaatsing? 

De KNVB koos voor deze laatste optie. De KNVB verklaart deze keuze op haar website als volgt: 

Het bestuur betaald voetbal is van mening dat de ingrijpende en nadelige gevolgen voor Feyenoord bij het niet inwilligen van het verzoek tot het verzetten van de play-off-finale groter zijn dan de gevolgen voor FC Utrecht als het verzoek tot verzetten van de play-off-finale wordt ingewilligd.
(...)
Om verder zoveel mogelijk recht te doen aan de sportieve uitgangspunten (de hoogst geklasseerde club speelt thuis omdat die in de competitie de beste resultaten heeft behaald) en omdat het bestuur betaald voetbal vindt dat de strijd om het Europees ticket op het veld moet worden beslecht en niet op papier, heeft het bestuur besloten om in overeenstemming met de regelgeving het verzoek van Feyenoord in te willigen.

Maar daar is FC Utrecht het niet mee eens. Zij stelt in een bericht op haar website dat de KNVB in strijd handelt met de reglementen. Heeft Utrecht daarmee een punt? Het lijkt er wel op.

Het Play-off reglement

Wat zeggen de reglementen over een verplaatsing van Feyenoord – FC Utrecht? Het antwoord is niets. Het play-off reglement is duidelijk. De finale is op 22 mei 2021 (artikel 5).

Maar goed, de wedstrijd is verboden door de Gemeente Rotterdam, daar kan Feyenoord niets aan doen. Ook in die situatie voorziet het Play-Off Reglement. Artikel 6 ziet op dit verbod van overheidswege en bepaalt:

 1. Indien een door het bestuur betaald voetbal vastgestelde play-offwedstrijd ET van overheidswege
  wordt verboden, is het de betaaldvoetbalorganisatie in kwestie toegestaan de desbetreffende wedstrijd
  op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip op neutraal terrein te spelen.
 2. De alsdan verantwoordelijke burgemeester heeft de bevoegdheid nadere en/of beperkende
  voorwaarden te stellen aan de veiligheidsorganisatie.
 3. Indien het niet mogelijk blijkt de desbetreffende wedstrijd met inachtneming van het bepaalde in dit
  artikel op neutraal terrein te doen spelen, dan wordt de desbetreffende thuisspelende deelnemer
  geacht de desbetreffende ronde te hebben verloren.

Deze tekst is dus helder. Bovendien heeft Feyenoord de mogelijkheid om een verzoek te doen om FC Utrecht thuis te laten spelen (artikel 3 leden 4 en 6 van het Play-Off Reglement). Op die manier zou een verplaatsing van Feyenoord-FC Utrecht naar Utrecht wellicht mogelijk zijn. Het is mij  niet bekend of een dergelijk verzoek is gedaan.

 

Geldigheid besluit verplaatsen van Feyenoord-FC Utrecht

De KNVB heeft het hierboven genoemde artikel 6  genegeerd en een eigen niet in de reglementen voorzien oplossing verzonnen. Dat kan niet zomaar. De KNVB is namelijk een vereniging en heeft aan de wettelijke bepalingen te voldoen die gelden voor verenigingen. De geldigheid van besluiten wordt onder meer geregeld in artikel 2:15 BW. Dat artikel speelde ook al een grote rol in de procedure over promotie van Cambuur Leeuwarden en de Graafschap, waar ik eerder al over schreef

Artikel 2:15 BW bepaalt dat een besluit ongeldig  (vernietigbaar)kan zijn:

wegens strijd met een reglement

artikel 2:15 lid 1 sub c BW

In dit geval, waar het reglement overduidelijk voorziet in de situatie van een verbod van overheidswege, is een regeling voorgeschreven. Verplaatsing van Feyenoord – FC Utrecht is geen onderdeel van deze regeling. Sterker nog, het reglement bepaalt dat de wedstrijd op “dezelfde dag en hetzelfde tijdstip” op neutraal terrein gespeeld moet worden. En dus niet een dag later, alsnog in het stadion van Feyenoord.

Een vordering van FC Utrecht in kort geding die is gegrond op strijd met een reglement, heeft mijns inziens dan ook kans van slagen.

Mogelijkheden voor verplaatsing van Feyenoord - FC Utrecht

Als sporter voelt het natuurlijk vreemd en unfair wanneer een wedstrijd op papier wordt afgedaan. Dat gevoel leefde kennelijk bij de KNVB ook zeer sterk, zo schrijven zij op website. Een verplaatsing lijkt dan ook de meest sportieve oplossing. Het reglement is echter onverbiddelijk. Althans zo lijkt het.

De slotbepaling lijkt wel wat ruimte te bieden om van het reglement af te wijken. Deze bepaling geeft het bestuur betaald voetbal namelijk de mogelijkheid om een beslissing te nemen in gevallen waarin:

 1. niet is voorzien; of
 2. op grond van bijzondere omstandigheden naar de mening van het bestuur betaald voetbal afwijking noodzakelijk is.

Het Play-Off Reglement voorziet in een overheidsverbod. Dit betekent dat de KNVB zal moeten betogen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden. Daarbij kan een rol spelen, hoe lang het songfestival al op 22 mei 2021 stond gepland. De kans dat namelijk 1 van de 4 Nederlandse topploegen, waarvan Feyenoord er 1 is, als hoogst geëindigde in de play-off finale zou komen, is namelijk best voorzienbaar. En dus had mogelijk ten tijde van het opstellen van het reglement deze situatie kunnen worden voorzien, zodat geen sprake is van bijzondere omstandigheden.

Aan de andere kant, kan het gegeven dat plotseling weer publiek wordt toegelaten ervoor hebben gezorgd dat geen clubs hun stadion beschik konden of mochten stellen als neutraal terrein. Bijvoorbeeld omdat burgemeesters daar niet op zitten te wachten. Dat was totaal niet voorzienbaar, zodat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een bijzondere omstandigheid.

Mocht een argument dat sprake is van bijzondere omstandigheden slagen, dan zal de toets zijn of de KNVB (het bestuur betaald voetbal) in redelijkheid niet tot haar beslissing tot verplaatsing van Feyenoord – FC Utrecht had kunnen komen. Dit is dezelfde toets als in de zaak van Cambuur en De Graafschap. Een besluit van tafel krijgen op deze grond is een zeer lastige taak. En gelet op de duidelijke belangenafweging die de KNVB heeft gemaakt, zal dit voor FC Utrecht een moeilijk verhaal worden. Alhoewel in deze afweging wellicht nog wel moet worden meegenomen of Feyenoord nu wel of niet heeft verzocht om de wedstrijd uit te spelen bij FC Utrecht (art. 3 lid 4 en 6 Play-Off Reglement).

Conclusie

Het zal spannend worden bij de rechter. FC Utrecht heeft een goed argument, waar zij zich beroept op strijd met een reglement. Het zal er dus om hangen of de rechter de situatie bijzonder genoeg vindt om op grond van de slotbepaling alsnog de KNVB de vrije hand te geven. Dit is geen makkelijk argument voor de KNVB, maar durft de rechter het aan uitvoering van het besluit tot verplaatsing van Feyenoord – FC Utrecht te verbieden? We zullen het snel weten. In dit blog houd ik u op de hoogte.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

DEEL DIT ARTIKEL

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

LEES MEER: